10.2.2017

Digitalisaation, automaation ja robotisaation vaikutukset teolliseen tuotantoon ja ihmisten päivittäiseen elämään ovat maailmanlaajuisesti merkittäviä. Olemme viime vuosina olleet neuvonantajina yrityskauppa- ja rahoitusprojekteissa, joissa asiakasyrityksillämme on ollut oma mielenkiintoinen tulokulmansa tulevaisuuden teknologioihin ja liiketoimintamalleihin.

Tarkastelemme tässä muutaman esimerkin avulla sitä, kuinka asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme asettuvat uuteen kehykseen eli tapahtuuko se muuttamalla maailmaa kehittämällä uusia teknologioita ja ratkaisuja vai auttamalla yhteiskuntaamme sopeutumaan välttämättömiin muutoksiin.

Maailma muuttuu

Esineiden internet (Internet of Things). Uudet elämää enemmän tai vähemmän helpottavat, pilveen tai keskenään kommunikoivat teknologiat tulevat arkeemme joka suunnasta. Kuten yleensä suurten disruptioiden yhteydessä, on suurin osa ideoista todellisuudessa melko merkityksettömiä. Kaupoissa voi esimerkiksi törmätä älykkäisiin joulukoristeisiin, joihin voi heijastaa kännykällä wifin kautta valokuvia, tai vessanpönttöön, joka laskee käyntien määrän per henkilö ja istunnon keskimääräisen keston. Hyödyttömiä eivät kuitenkaan ole kodin yksityisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät innovaatiot.

Älylukot ja uudet turvallisuusratkaisut murtavat perinteisiä aloja ja helpottavat ja turvaavat elämää – niin kotona kuin toimistollakin. Olemme järjestäneet älylukkoja suunnittelevalle Rollock Oy:lle (www.rollock.fi) rahoitusta suomalaisen älylukkoinnovaation markkinoille saamiseksi. Yrityskaupalla Flexim Oy (nykyinen Certego) siirtyi globaalille AssaAbloylle kulunvalvontatuotteiden ja palveluiden kasvun nopeuttamiseksi ja kansainvälistämiseksi.

Teollisuuden neljäs vallankumous (Industry 4.0). JOT Automation Oy (www.jotautomation.com) on jo 90-luvulta asti ollut mukana uusimpien kuluttajatuotteiden valmistuksen automatisoinnin ja testauslaitteistojen edelläkävijänä. Laitteet muuttuvat ja kuluttajabrändit vaihtuvat, mutta yhä vuonna 2017 JOT Automation on alan suunnannäyttäjä ja alan johtavien valmistajien kumppani. Äskettäin julkaistu yritysjärjestely ja partneroituminen Piilaakson Global Equipment Services Inc:in kanssa vahvistaa asemaa entisestään.

Myös Proventia Oy (www.proventia.com) ja Mekitec Oy (www.mekitec.com), kummatkin Oulusta, ovat teknologiajohtajia ja omien alojensa suunnannäyttäjiä. Ensin mainittu kehittää ympäristön kannalta merkittävää hyötyajoneuvojen ja -moottoreiden päästönmittaus- ja poistoteknologiaa ja jälkimmäinen elintarviketeollisuuden laadunvalvonta-automatiikkaa.

Teollisuutta disruptoivat yritykset eivät välttämättä ole laitevalmistajia. Espoolaiseen Variantum Oy:ön (www.variantum.com) löydettiin vastikään kasvusijoittajia sekä uusi hallitus ja toimitusjohtaja viemään Variantumin massaräätälöintiä mullistava ohjelmistoratkaisu kansainvälisille markkinoille. Tuote on jo muutaman suuren yrityksen käytössä ja massaräätälöinti valmistusfilosofiana leviämässä jokaiseen teollisuuden vertikaaliin.

Seurauksiin on sopeuduttava

Eräs automaation ja robotiikan suurimmista, mutta vaikeasti vältettävissä olevista yhteiskunnallisista muutoksista ja uhista, on ihmisen suorittaman työn väheneminen ja siirtymä vakituisesta työstä enemmän freelance-, määräaikaisiin tai projektipohjaisiin työntekomalleihin. Oikea henkilö, oikeassa tehtävässä ja oikeaan aikaan on tulevaisuuden työntekijöiden ja työnantajien tärkeimpiä onnistumisen edellytyksiä.

Näihin haasteisiin vastasivat henkilöstönvälitykseen ja suorahakuun keskittyvät yritykset Argenta Oy, joka myytiin Barona Oy:lle, ja rakennusalalla toimiva Aaltovoima Oy (www.aaltovoima.fi), joka sai norjalaisen Personalhuset Staffing Groupin enemmistöomistajakseen ja kumppanikseen. Tehdessämme yrityskauppoja edellä mainittujen asiakkaidemme kanssa, tutustuimme nykyaikaiseen nopeaan työn välitykseen. Teknologioiden, automaation ja pilviliitännäistuotteiden lisäksi maailma muuttuu myös palveluiden saralla, jossa uusia mahdollisuuksia avautuu niille, jotka niihin osaavat ja uskaltavat tarttua.